Filmul amprente mortale online dating Phone erotica chat free rooms

Rated 3.99/5 based on 815 customer reviews

Acest principiu măreț se distinge ca un fir auriu de-alungul întregii Scripturi, în toată istoria poporului lui Dumnezeu, în toată istoria omenirii. Prima este vasul gol; a doua, plinătatea lui Dumnezeu. Aceasta este prezentat foarte izbitor în scena pe care o avem acum înainte.Este un principiu exprimat cuvintele puține, dar cuprinzătoare „Pocăință și iertarea păcatelor”. Odată ce Israel și-a luat locul cuvenit, Dumnezeu este liber să acționeze pentru ei.

Samuel 4 și 7 Cele două capitole de mai sus ne prezintă o imagine dintre cele mai impresionante ale unui principiu prezent în tot Cuvântul inspirat, și anume că, în momentul în care omul ia poziția care i se cuvine, Dumnezeu îl poate întâmpina în har desăvârșit – harul Său fără plată, suveran, inestimabil: plinătatea lui Dumnezeu dorește să umple un vas gol.

„Şi poporul a venit în tabără şi bătrânii lui Israel au zis: „De ce ne-a bătut Domnul astăzi înaintea filistenilor?

” Din aceste cuvinte este evident că bătrânii nu erau într-o poziție potrivită.

Exista păcat rușinos în mijlocul lor – purtarea rea a lui Hofni și Fineas.

„Şi păcatul acestor tineri era foarte mare înaintea Domnului, pentru că oamenii dispreţuiau darul Domnului” (1. Poporul nu avea o percepție clară a stării lor teribile și, drept consecință, nu înțelegeau care este soluția. Nu există nicio judecată de sine, nicio mărturisire a dezonoarei adusă numelui și închinării Dumnezeului lui Israel, nicio privire către Domnul cu o inimă zdrobită cu adevărat și mâhnită.

Leave a Reply