Ontbinden in priemgetallen online dating

Rated 4.76/5 based on 908 customer reviews

Voorbeeld: 41164200 ontbinden in factoren geeft Nog een voorbeeld: 5749920 = Zelfs bij een klein getal snap ik niet hoe ik dat zou moeten doen. Als je vindt dat het getal niet deelbaar is, ga je door naar het volgende priemgetal.18 = Hoe kom ik van die getallen gemakkelijk naar die ontbindingen? Zoals je in de titel al aangeeft, ben je aan het ontbinden in priemfactorn. 18 | 2 9 | niet deelbaar door 2 9 | 3 3 | 3 1 Dus 18 = 2 * 3 * 3 = 2*3 Het handige aan deze manier is dat je dus enkel de rij priemgetallen moet afgaan en je de vraag moet stellen of je getal deelbaar is door dat priemgetal.Als we een berg stenen hebben en het aantal is een veelvoud van 5, dan kunnen die stenen op stapeltjes van 5 worden gelegd, waarbij geen steen overblijft. Als stenen op stapeltjes van 5 liggen en we tellen het aantal stapeltjes, dan komt dat neer op delen door 5. Hieruit is een belangrijke conclusie te trekken: als de veelvouden van priemgetal p zijn gemarkeerd, dan weten we zeker, dat alle niet gemarkeerde getallen in de tabel die kleiner zijn dan p - sla 4126200 op in het geheugen van je rekenmachine - deel door 2, het eerste priemgetal, de uitkomst is 2063100 - bewaar de factor 2 en sla 2063100 op - deel opnieuw door 2, uitkomst is 1031552 - bewaar factor 2, sla 1031552 op - deel weer door 2, uitkomst is 515775 - bewaar de 2, sla 515775 op - deel weer door 2, uitkomst is 257887,5 (getal bevatte dus geen factor 2) - reload 515775 - deel door 3, uitkomst is 171925 - bewaar factor 3, sla uitkomst op - deel opnieuw door 3, uitkomst is 57308,33333 (geen factor 3 meer aanwezig) - reload 171925 - deel 171925 door 4 (dit zal geen factor opleveren, omdat 4 = 2 * 2, de factoren 2 zijn al weg) - deel 171925 door 5, antwoord is 34385 - sla antwoord op, bewaar de 5 - deel opnieuw door 5, antwoord is 6877 - sla antwoord op, bewaar de 5 - deel weer door 5, antwoord is 1375,4 - reload 6877 - deel door 6,7,8,9,10,11,12....totdat deling uitkomt, reload als deling niet uitkomt.

Wat opvalt is dat er geen patroon zit in de priemgetallen.

In andere woorden: een priemgetal is een getal dat je alleen kunt delen door 1 en door zichzelf.

Voorbeelden van priemgetallen zijn 2, 3, 17 en bijvoorbeeld 53.

De getallen 2 en 5 kunnen niet in kleinere factoren worden ontbonden: een aantal van 2 of van 5 stenen kan alleen op één rijtje of op één stapeltje worden gelegd. Streep alle veelvouden van dit priemgetal (4,6,8...) door, veelvouden zijn geen priemgetal. Ga naar het volgende niet doorgestreepte getal, dat is de 3, het volgende priemgetal. Factoren die zowel in 12 als in 15 zitten (de 3) hoeven niet dubbel geteld te worden.

Eratosthenes was een Grieks wiskundige, die leefde van 276 - 194 v. Zijn "zeef" is een methode om priemgetallen op te sporen. Bij de berekening van het KGV kozen we per factor de grootste exponent.

Leave a Reply